sportska_udruga_bt.png
Sportska Udruga „Kanarinko” Rovinj – Rovigno sportska je udruga nastala u rujnu 2011. godine na inicijativu i kao zamisao dviju profesorica kineziologije ujedno i autorica priručnika. Udruga je zamišljena kao sportski vrtić/škola gdje će djeca u dobi od 4 do 6 godina dobiti mogućnost upoznati se i ovladati, prije svega, prirodnim oblicima kretanja i osnovama sportova te kroz njihovo provođenje na treninzima SU Kanarinko steći naviku redovitog vježbanja, zavoljeti sport i u ključnom trenutku odabrati sport koji im najviše odgovara. Nakon nekog vremena SU „Kanarinko” ostvarila je suradnju s Udrugom umirovljenika Grada Rovinja i tako postala jedna od rijetkih koja pruža usluge rekreacije dvjema najosjetljivijim skupinama, djeci u dobi od 4 do 6 godina i osobama treće životne dobi.

Ideja o priručniku pojavila se u doba COVID – a kada se, uslijed velike količine slobodnog vremena, krenulo u analizu učinjenog od osnutka udruge do danas. Ideja je bila da sakupljeni materijal posluži osobama koje rade s djecom iste dobi u domeni odgoja (odgajatelji/ce u vrtiću), obrazovanja (učitelji/ce razredne nastave) i sporta (treneri/ce sportskih škola). Priručnik je nastao kao rezultat redovitog i temeljitog pripremanja i kontinuirane korekcije i nadogradnje za svaki od odrađenih treninga SU „Kanarinko” od 2011. do 2021. Sve pripreme za trening u kojemu je glavni metodički organizacijski oblik rada bio poligon prepreka sistematizirane su i objedinjene na jednom mjestu.

Priručnik je posvećen našim obiteljima koje su od samog početka vjerovale u naš rad i koje su u svakom trenutku nesebično bile spremne pružiti nam podršku i
pomoć u svakom obliku.
kanarinko_it.jpg
L'Associazione Sportiva „Kanarinko” Rovinj-Rovigno e' un' associazione fondata nel settembre del 2011 come idea e iniziativa di due professoresse di educazione fisica e pure autrici di questo manuale. L'associazione e' concepita come asilo/scuola in cui i bambini d'eta' tra i 4 e i 6 anni hanno la possibilità' di far conoscenza e padroneggiare, come primo con forme naturali di movimento ed elementi base degli sport e tramite l'implementazione dei medesimi negli allenamenti dell'associazione sportiva „Kanarinko” acquisire l'abitudine di un'attività' fisica regolare, amare lo sport e nel momento giusto scegliere lo sport più' adatto.

Più' tardi l' Associazione Sportiva „Kanarinko” inizio' a collaborare con l'Associazione dei pensionati della città' di Rovigno e cosi' divento' una delle poche che ore servizi di ricreazione a due gruppi più' vulnerabili ossia ai bambini dell' eta' tra i 4 e i 6 anni e alle persone della terza eta'.

L' idea del manuale appare nel periodo del COVID-19 quando, avendo maggior tempo libero ebbe inizio l' analisi di ciò' che era stato realizzato dall' inizio della fondazione dell' Associazione Sportiva „Kanarinko” fino ai giorni d'oggi. L' idea era che il materiale raccolto sia a disposizione a chi lavora con i bambini della stessa eta' nel campo dell' istruzione (educatori/rici negli asili), formazione scolastica (insegnanti di scuola elementare) e nello sport (allenatori/rici di club sportivi). Il manuale e'sorto come risultato di una regolare e approfondita preparazione e continua correzione e ampliamento di ogni singolo allenamento effettuato dall'Associazione Sportiva „Kanarinko” dal 20011 al 2021. Tutte le preparazioni per gli allenamenti, nelle quali come forma metodica organizzativa del lavoro domina il poligono con ostacoli sono state sistematizzate e unite in un unico luogo.

Il manuale è dedicato alle nostre famiglie che hanno avuto fiducia nel nostro lavoro e le quali erano sempre altruisticamente pronte ad aiutarci e darci supporto.

Potražite nas i na društvenim mrežama:

Instagram Kanarinko
Image